Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Έναρξη 4 νέων Τμημάτων (2ο – 5ο):

Σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του 1ου Τμήματος 4.17 “Βασικά Γερμανικά Α1 – 50Ω” στα τέλη Νοεμβρίου, το ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας 4 νέων Τμημάτων αυτή την εβδομάδα τα οποία αντιστοιχούν στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα “Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50Ω Ι”, “Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50Ω ΙΙ”, “Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω – Ι” και “Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω – ΙΙ”.

Συγκεκριμένα, σήμερα 12/01/2015 (ημέρα Δευτέρα) ξεκινούν τα μαθήματα για τα Τμήματα “Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50Ω Ι” και “Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω – Ι”, στις 13/01/2015 (ημέρα Τρίτη) τα μαθήματα για το Τμήμα “Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50Ω ΙΙ”, ενώ στις 14/01/2015 (ημέρα Τετάρτη) τα μαθήματα για το Τμήμα “Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω – ΙΙ”.

Έτσι, η λειτουργία των τμημάτων του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων διαμορφώνεται ως εξής:

3.1-Ι ”Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50Ω Ι”

(Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Γυμνάσιο Ψαχνών)

Δευτέρα 19:00-21:00

Σάββατο 10:00-13:00

3.4-Ι ”Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω – Ι”

(Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Γυμνάσιο Ψαχνών)

Δευτέρα 17:00-19:00

Πέμπτη 17:00-19:00

3.1-ΙΙ ”Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50Ω ΙΙ”

(Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Γυμνάσιο Ψαχνών)

Τρίτη 17:30-20:00

Παρασκευή 17:30-20:00

3.4-ΙΙ ”Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω – ΙΙ”

(Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Γυμνάσιο Ψαχνών)

Τετάρτη 17:00-20:00

4.17 “Βασικά Γερμανικά (Α1) – 50Ω”

(2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Πέμπτη 18:00-20:30

Σάββατο 10:00-12:30

Παράταση υποβολής Αιτήσεων (έως 30/1/2015):

Καθώς ο δήμος μας έχει γίνει αποδέκτης αρκετών αιτημάτων σχετικά με την έκδοση παράτασης σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή των δημοτών μας στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί παράταση στην αρχικά ορισθείσα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 30 Ιανουαρίου 2015 (ημέρα Παρασκευή).

Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων θα παραλαμβάνονται έως και την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων παρακαλούμε κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να αποστέλλετε είτε ηλεκτρονικά (kdvm906@gmail.com), είτε με fax (22280-24755), είτε να την καταθέτετε αυτοπροσώπως στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ του δήμου μας, κα Ειρήνη Χριστότζογλου [Ισόγειο Δημαρχείου – Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης (Αβάντων 18, Ψαχνά)].

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) Εκπαιδευτικά Προγράμματα με σειρά προτεραιότητας, ενώ μαζί με την Αίτησή τους, υποχρεούνται να προσκομίζουν και φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 22283-50228 (Ειρήνη Χριστότζογλου) και 22283 50203 (Μαρία Γάτου: Γραφείο Δημάρχου).

Υπενθυμίζεται ότι τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες (άνω των 18 ετών) άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές κλπ. ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, θρησκείας ή τόπου διαμονής, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα μαθήματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, την οποία θα συνυπογράφουν ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Μετά τη λήξη της υποβολής των Αιτήσεων και βάσει του αριθμού των προτιμήσεων που θα συγκεντρωθούν για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η λειτουργία των Τμημάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των Αιτήσεων και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς το τελευταίο επιλέγεται ανά Νομό από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για την έναρξη λειτουργίας κάθε Τμήματος (ελάχιστος αριθμός:8 άτομα, μέγιστος αριθμός:20 άτομα), θα ενημερώνονται τηλεφωνικά όσοι έχουν επιλέξει τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά εκτός Κυριακής, σε ώρες που θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών, ενώ για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων και εντάσσονται στο 3ο Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες», τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Ψαχνών (Μ. Αλεξάνδρου 30, Ψαχνά).

Στην περίπτωση που κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από τα 20 άτομα, που αποτελεί το μέγιστο όριο για τη λειτουργία ενός Τμήματος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως αυτή αποτυπώνεται στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Δημοσίευση: 04/21/17 9:01 ΜΜ

Close Search Window