Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 16/12/2022

Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 16/12/2022

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/12/2022

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34 ΟΕ 2022... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/12/2022

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/12/2022

Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΟΙΖΩ 7 2022... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/12/2022

Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (5-12-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ... Read More → Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (5-12-2022)

Πρόκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 1ο ΘΕΜΑ 2ο ΘΕΜΑ... Read More → Πρόκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022)

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28-11-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28-11-2022)

Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (17-11-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (17-11-2022)

Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (15.11.2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... Read More → Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (15.11.2022)

Πρόσκληση για Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (8-11-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (8-11-2022)

Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω email ή τηλεφώνου) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (3-11-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ... Read More → Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω email ή τηλεφώνου) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (3-11-2022)

Close Search Window