ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ενημερωτικού Υλικού για τις Ανάγκες Δημοσιότητας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ενημερωτικού Υλικού για τις Ανάγκες Δημοσιότητας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Βιβλίων για τις Ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Βιβλίων για τις Ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ασφαλτομίγματος για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ασφαλτομίγματος για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σπόρων, Φυτών και Δενδρυλλίων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σπόρων, Φυτών και Δενδρυλλίων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Φαξ για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μελέτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Φαξ για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MEΛETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Λιπασμάτων για τις Ανάγκες Λίπανσης των Γηπέδων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Blog, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2019... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Λιπασμάτων για τις Ανάγκες Λίπανσης των Γηπέδων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Close Search Window