ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Συντήρησης λοιπών Μηχανημάτων, Φωτοτυπικών, Φαξ με Ανταλλακτικά για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Συντήρησης λοιπών Μηχανημάτων, Φωτοτυπικών, Φαξ με Ανταλλακτικά για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για Χρήση Εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για Χρήση Εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Εξαρτημάτων για τον Ηλεκτροφωτισμού Βράχου στην ΤΚ Στενής

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Εξαρτημάτων για τον Ηλεκτροφωτισμού Βράχου στην ΤΚ Στενής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών και Εργαλείων Εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών και Εργαλείων Εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

espd-request-v2 TELIKH MELETH KAYSIMA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Χλοοκοπτικών Μηχανημάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Χλοοκοπτικών Μηχανημάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Νεκροταφείου για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ_1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Νεκροταφείου για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ

Close Search Window