Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

    Tο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και τη σημαντικότητα του ρόλου ενός γονέα υλοποίησε την Τρίτη 7/02/2024 ένα επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Τριάδας σχετικά με: «Οριοθέτηση παιδιών και Διαχείριση Έντονων Συναισθημάτων».
    Συζητήσαμε για το ρόλο του γονέα που διακατέχεται από συνεχείς προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή των παιδιών χρειάζεται εκτός από το ένστικτο και το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. Αναλύσαμε τι σημαίνει και τι δε σημαίνει οριοθέτηση, πως μπορούμε να θεσπίζουμε τα όρια και πως να τα διαχωρίζουμε από την τιμωρία, πως μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική των λογικών συνεπειών, για ποιο λόγο έχουν τα παιδιά ανάγκη τα όρια, καθώς και πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
   Ευχαριστούμε το σύνολο των γονέων για την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς και τις Διευθύντριες, κα. Σακελλαρίου Ιώ και κα. Παπαδέλα Χρύσα για την υποδοχή και τη φιλοξενία.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 9/02/24 8:57 ΠΜ

Close Search Window