Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στα πλαίσια συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας για διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης με επιμορφωτικό χαρακτήρα, υλοποίησε τη Δευτέρα 01/04/2024 ένα επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο στους παιδαγωγούς του Δημοτικού Σχολείου Καστέλλας με θέμα «Θέτοντας Υγιή Όρια».
   Στο σεμινάριο αναλύσαμε τι σημαίνει οριοθέτηση και πως μπορούμε να θέτουμε υγιή όρια. Συζητήσαμε καταστάσεις όπου τα όρια δεν είναι υγιή και μπορεί να πληγώσουν τόσο εμάς όσο και τους ανθρώπους γύρω μας. Μέσα από παραδείγματα είδαμε τα είδη των ορίων που μπορούν να τεθούν και κατά πόσο η σαφήνεια, η συνέπεια και η συνέχεια πρέπει να είναι ο οδηγός μας όταν μιλάμε για θέσπιση ορίων. Τέλος, μιλήσαμε μέσω παραδειγμάτων για το πόσο σημαντικά είναι τα όρια σε όλα τα περιβάλλοντα που ζει και αλληλεπιδρά το άτομο καθώς το προστατεύουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά γιατί μέσω αυτών είναι σε θέση να επικοινωνήσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες του.
  Ευχαριστούμε θερμά το σύνολο των εκπαιδευτικών για την ενεργή συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, καθώς και τη Διευθύντρια, κα. Γοδέβενου Ελένη για την υποδοχή και τη φιλοξενία.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 3/04/24 12:21 ΜΜ

Close Search Window