Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στα πλαίσια συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας για διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης με επιμορφωτικό χαρακτήρα, υλοποίησε σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Τριάδας ένα «Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής» με βασικό άξονα την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα.
   To πρόγραμμα στηρίχθηκε στις αρχές της πρωτογενούς πρόληψης και στόχευε στην ενίσχυση των διαφορετικών διαστάσεων της ψυχικής ανθεκτικότητας στο χώρο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε μεγαλύτερη επαφή με την αναγνώριση, την έκφραση και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους, να αποδεχτούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δυσάρεστα συναισθήματα, να γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και μια πιο υγιή εικόνα για τον εαυτό τους, να θέτουν υγιή όρια και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις καθώς και να αναγνωρίζουν τόσο τα δικά τους δικαιώματα όσο και των άλλων. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις κάθε φορά τονιζόταν η ομορφιά του να είμαστε διαφορετικοί αλλά ταυτόχρονα ίσοι και αναδείχθηκε η αξία της δημιουργίας «Ενός σχολείου για όλους»
   Η Αντιδήμαρχος Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, κα. Αφένδρα Σοφία, τόνισε τη σημασία της ύπαρξης Προγραμμάτων Συναισθηματικής Αγωγής που θα αφορούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς αλλά και το ευρύτερο σύστημα της κοινότητας. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη θα πρέπει να στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε σημαντικά θέματα, όπως η επικοινωνία, η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η επίλυση συγκρούσεων μέσω του αμοιβαίου διαλόγου καθώς και η άσκηση βασικών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.
   Ευχαριστούμε το σύνολο των μαθητών για την ενεργό συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, καθώς και την Προϊσταμένη κα. Σακελλαρίου Ηώ για την υποδοχή και τη φιλοξενία.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 29/05/24 1:39 ΜΜ

Close Search Window