Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Tο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και τη σημαντικότητα του ρόλου ενός γονέα υλοποίησε την Τετάρτη 13/03/2024 ένα επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο στο Δημοτικό Παιδικό και Βρεφικό Σταθμό Ψαχνών σχετικά με την : «Οριοθέτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη Διαχείριση των Έντονων Συναισθημάτων».
   Συζητήσαμε για το ρόλο του γονέα που διακατέχεται από συνεχείς προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή των παιδιών χρειάζεται εκτός από το ένστικτο και το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. Αναλύσαμε τι σημαίνει και τι δε σημαίνει οριοθέτηση, πως μπορούμε να θεσπίζουμε τα όρια και πως να τα διαχωρίζουμε από την τιμωρία, πως μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική των λογικών συνεπειών, για ποιο λόγο έχουν τα παιδιά ανάγκη τα όρια, καθώς και πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
   Ευχαριστούμε το σύνολο των γονέων για την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς και τα ΚΑΠΗ Ψαχνών που μας φιλοξένησαν.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 14/03/24 11:33 ΠΜ

Close Search Window