Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

📌Το Κέντρο Κοινότητας και το Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα πλαίσια συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας, υλοποίησαν δράση με θέμα: «Καλές Πρακτικές Ενεργού Γήρανσης». Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26/04/2024 στο ΚΑΠΗ των Πολιτικών και αφορούσε την ενεργό γήρανση και την κοινωνική παρέμβαση σχετικά με την ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
   Η προαγωγή της ενεργού γήρανσης αποτελεί πρωταρχικής σημασίας μέθοδο προσέγγισης της γήρανσης και των δυσκολιών που απορρέουν από αυτή για το άτομο και την κοινωνία. Αναφερθήκαμε στο πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της καλής υγείας των ηλικιωμένων, η προστασία της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους, η διασφάλιση της ποιότητας ζωής και η ενεργή συμμετοχή τους στα κοινωνικά, πολιτιστικά και πνευματικά δρώμενα.
   Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση για την προώθηση της ηλικιακής ποικιλομορφίας, της κοινωνικής και διαγενεακής αλληλεγγύης, η άρση των αρνητικών στερεοτύπων για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά, καθώς επίσης και η ενίσχυση της συλλογικής δράσης και συνεργασίας μέσω του εθελοντισμού.
  Ευχαριστούμε τους δημότες για την ενεργό συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια της δράσης.

Δημοσίευση: 1/05/24 8:11 ΠΜ

Close Search Window