Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Tο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και τη σημαντικότητα του ρόλου ενός γονέα ξεκίνησε μια σειρά επιμορφωτικών βιωματικών σεμιναρίων για γονείς. Προκειμένου οι συζητήσεις να είναι περισσότερο λειτουργικές, οι γονείς χωρίστηκαν σε ομάδες βάσει της ηλικίας των παιδιών με απώτερο σκοπό τα θέματα που θα συζητηθούν να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις και να είναι συμβατά με τα αναπτυξιακά στάδια που διανύει το κάθε παιδί.
   Η αρχική συνάντηση περιλάμβανε τη γνωριμία της ομάδας και τη δημιουργία ενός κοινού συμβολαίου της ομάδας με βασικές αρχές το σεβασμό, την κατανόηση, την αποφυγή της κριτικής και φυσικά την τήρηση του απορρήτου. Συζητήσαμε για τη σύγχρονη οικογένεια και την εξέλιξη που αυτή έχει μέσα στα χρόνια καθώς και για τη μετάβαση του ατόμου στη γονεϊκότητα που συνεπάγεται με την ανάληψη νέων ρόλων. Αποφασίσαμε τα νέα θέματα που θα συζητηθούν να έρχονται στην επιφάνεια αυθόρμητα και σταδιακά καθώς τα μέλη της ομάδας θα παρουσιάζουν τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τις απορίες τους. Κρίναμε αναγκαίο και στις δύο ομάδες ότι στις επόμενες συναντήσεις πρέπει να θέσουμε ως ζήτημα εκτός από τις ανάγκες των παιδιών και τις ανάγκες των γονέων.
   Ευχαριστούμε το σύνολο των γονέων για την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 21/03/24 3:10 ΜΜ

Close Search Window