Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας|

Η δράση «αρχή…ΖΩ!» Αφορά παροχή σχολικών ειδών αξίας εκατό ευρώ (100€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή-μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες μαθητών Δημοτικών Σχολείων, οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού και διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το κατώφλι φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020, ορίζεται σε 5.266€ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:

  • 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών
  • 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

 

Στοχεύει  στην κάλυψη οικονομικών αναγκών και την κατανομή πόρων ανακούφισης σε γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά σχολικών ειδών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών (τετράδια, γραφική ύλη, σχολική τσάντα, κλπ.)  Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας και τη διευκόλυνση των γονέων να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

 

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .
  • Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
  • Να έχουν εξαρτώμενα τέκνα, μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικών Σχολείων.
  • Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχιας.

 

Η πρόσκληση έχει διάρκεια 15 ημερών από τις 8/9/2021 έως τις 22/9/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr  ή στο γραφείο της Δομής στη Χαλκίδα στη Λ. Χαϊνά 93 στον 1 Όροφο, Γραφείο 120 Β  και στα τηλέφωνα: 22213 53932, 53933.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΡΧΗΖΩ_2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΡΧΗ ΖΩ_2021-2022 ΩΙΨΖΚ2Π-ΓΦ9

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_ΑΡΧΗΖΩ_2021-2022

Δημοσίευση: 10/09/21 7:57 ΠΜ

Close Search Window