Όνομα υπηρεσίας Διαδικασία Δικαιολογητικά Εκτιμώμενος χρόνος Κόστος συναλλαγής
Χορήγηση βεβαίωσης τριμελούς επιτροπής για συμμετοχή παραγωγού σε λαϊκές αγορές Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως 3 Κατηγορίες Αίτησης:

Αυγοπαραγωγού Πτηνοτροφίας

Προϊόντων Μελισσοκομίας

Φυτικών Προϊόντων

Υπεύθυνη Δήλωση

Ατελώς
Close Search Window