Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 9082/9-7-2021 πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση των μελών αυτής πρός ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 22 2021_stamped

Δημοσίευση: 9/07/21 2:40 ΜΜ

Close Search Window