Επικαιρότητα|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 9902/23-7-2021 Πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. για συνεδρίαση των μελών αυτής , προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_scanned

Δημοσίευση: 23/07/21 1:42 ΜΜ

Close Search Window