Επικαιρότητα|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ. αριθ. πρωτ. 15665/5-10-2017 Πρόσκλησης  του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 ΟΕ 2017

Δημοσίευση: 5/10/17 10:39 ΠΜ

Close Search Window