Επικαιρότητα|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ. αριθ. πρωτ. 16216/13-10-2017 Πρόσκλησης  του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Δημοσίευση: 13/10/17 11:20 ΠΜ

Close Search Window