Προκηρύξεις Προμηθειών|

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων  προκειμένου να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις σχετικές υπηρεσίες από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και τις 28-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 : 00, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβάντων 18 στα Ψαχνά, Γραφείο προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ

Δημοσίευση: 25/02/19 12:33 ΜΜ

Close Search Window