Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων  προκειμένου να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση της εργασίας που αφορά τον καθαρισμό των φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης του ΒΙΟΚΑ Στενής, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις σχετικές υπηρεσίες από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και τις 12-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09 :30, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβάντων 18 στα Ψαχνά, Γραφείο προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

MELETH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δημοσίευση: 5/04/18 9:46 ΠΜ

Close Search Window