Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων  προκειμένου να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις σχετικές υπηρεσίες από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και τις 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09 : 30, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβάντων 18 στα Ψαχνά, Γραφείο προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δημοσίευση: 19/04/18 8:57 ΠΜ

Close Search Window