Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ 2 2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 2 .2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.6.2021

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 3-1-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ1 ΠΕ_ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ2 ΔΕ_ΥΕ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 2.2024

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια έγκρισης και δημοσίευσης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2024, για την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ  (8) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, που εδρεύει στα Ψαχνά της Περιφερειακής Ενότητας  Ευβοίας, η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει  την Τρίτη 4/6/2024 και θα έχει διάρκεια έως και την  Πέμπτη 13/6/2024, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσεων)
Κωδικός θέσεων Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
201  

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

(Για τη λειτουργία της δομής Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. Ψαχνών)

 

 

ΨΑΧΝΑ

(Δ. Διρφύων Μεσσαπίων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31/08/2024, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης  σε

περίπτωση συνέχισης της δράσης

1
202 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

(Για τη λειτουργία της δομής Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. Ψαχνών)

 

ΨΑΧΝΑ

(Δ. Διρφύων Μεσσαπίων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31/08/2024, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης  σε

περίπτωση συνέχισης της δράσης

1
203 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

(Για τη λειτουργία της δομής Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. Ψαχνών)

 

ΨΑΧΝΑ

(Δ. Διρφύων Μεσσαπίων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31/08/2024, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης  σε

περίπτωση συνέχισης της δράσης

1
204 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

(Για τη λειτουργία της δομής Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. Ψαχνών)

 

ΨΑΧΝΑ

(Δ. Διρφύων Μεσσαπίων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31/08/2024, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης  σε

περίπτωση συνέχισης της δράσης

3
205 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

(Για τη λειτουργία της δομής Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. Ψαχνών)

 

ΨΑΧΝΑ

(Δ. Διρφύων Μεσσαπίων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31/08/2024, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης  σε

περίπτωση συνέχισης της δράσης

2

Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών περιγράφονται αναλυτικά στη ΣΟΧ 2 / 2024 (ΑΔΑ: Ψ0Θ7Ω92-Τ7Σ) και στο Παράρτημα αυτής.

 

Δημοσίευση: 3/06/24 11:12 ΠΜ

Close Search Window