Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΄΄ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ΄΄

ΑΔΑ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΤΞΗΣ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΄΄ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ΄΄

ΝΕΟΣ ΠΙΝ.ΠΡΟΣΛ.Δ.Ε.ΨΘΝ4ΟΕΙΔ-ΙΘΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΄΄ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ΄΄

ΝΕΟΣ ΠΙΝ. ΒΑΘΜ.ΚΑΤ. Τ.Ε.Ψ146ΟΕΙΔ-ΕΙ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΄΄ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ΄΄

ΝΕΟΣ ΠΙΝ.ΠΡΟΣΛ.Τ.Ε.6ΥΛΘΟΕΙΔ-Ι5Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΄΄ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ΄΄

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ Δ.Ε. (1)

 

Δημοσίευση: 9/01/24 4:24 ΜΜ

Close Search Window