Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα|

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Το άρθρο 75 § 1 περίπτ. στ´ υποπερίπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο 27 της § 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

2) Την § 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998, όπως ισχύει.

4) Το γεγονός ότι επικρατεί έντονη χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες  και παγετός τις πρωινές ώρες.

5) Το γεγονός ότι υπάρχουν μεταφορές μαθητών στα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας και για λόγους ασφάλειας των μαθητών μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1). Τη διακοπή μαθημάτων, για την Τρίτη  19 /1/2021, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Νηπιαγωγεία και  Δημοτικά Σχολεία).

2). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, σε περίπτωση διακοπής των μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας, τα μαθήματα θα γίνονται με ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση, σύμφωνα με τις οδηγίες της και τις σχετικές ενέργειες των διευθύνσεων των οικείων σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Γεώργιος Ψαθάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 19.1.2021

 

Δημοσίευση: 18/01/21 6:34 ΜΜ

Close Search Window