Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα|

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Το άρθρο 75 § 1 περίπτ. στ´ υποπερίπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο 27 της § 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

2) Την § 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998, όπως ισχύει.

4) Το γεγονός ότι επικρατεί έντονη χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες  και παγετός τις πρωινές ώρες της 18ης Ιανουαρίου 2021.

5) Το γεγονός ότι υπάρχουν μεταφορές μαθητών στα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας και για λόγους ασφάλειας των μαθητών μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη διακοπή μαθημάτων, για την Δευτέρα   18 /1/2021, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Νηπιαγωγεία και  Δημοτικά Σχολεία).

Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

 Γεώργιος Ψαθάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Δημοσίευση: 18/01/21 9:24 ΠΜ

Close Search Window