Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                Καλούνται οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το έτος 2019 στις κοινότητες Ψαχνών, Κοντοδεσποτίου, Σταυρού και Άτταλης να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Ζημιές στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ελαιόδενδρα, αγωγοί άρδευσης)
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας δύο όψεων
 • Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα είναι εμφανής ο αριθμός λογαριασμού
 • Αντίγραφο Ε1 του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018)
 • Εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018)
 • Ε3 του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018)

 

 1. Ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο και τον εξοπλισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλέυσεων

Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά της περ. (1) και επιπλέον:

 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Προσωρινή ή οριστική άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας
 • Οικοδομική άδεια όπου αυτή απαιτείται
 • Αντίγραφο Ε9 του φορολογικού έτους 2018

 

 1. Ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα (ζωοτροφές) κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά της περ. (1) και επιπλέον:

 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών (με ημερομηνία προγενέστερη της ζημιάς)

Παρακαλούνται οι ζημιωθέντες παραγωγοί, να προσέλθουν έγκαιρα στις υπηρεσίες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις μέσω του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή ΕΛΓΑ.

Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΓΑ

 

Δημοσίευση: 8/03/22 11:54 ΠΜ

Close Search Window