Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων  προκειμένου να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση για τις εργασίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις σχετικές υπηρεσίες από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και τις 14-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 :30, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβάντων 18 στα Ψαχνά, Γραφείο προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ_Εργασίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠ. ΔΗΛ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Δημοσίευση: 7/03/18 4:30 ΜΜ

Close Search Window