Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις Προμηθειών|

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ξυλείας οικοδομών του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων έτους 2017, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της από 04/07/2017 επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού:1.500€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης ημέρα Παρασκευή 22/09/2017 έως και την Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων στη διεύθυνση, Αβάντων 18, Τ.Κ. 34400 Ψαχνά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δημοσίευση: 22/09/17 8:51 ΠΜ

Close Search Window