Ανακοινώσεις|

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11592/31-7-2017 Ανακοίνωσης σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12766/22-8-2017 Ανακοίνωση του Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, κ. Γεωργίου Ψαθά, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η αρχικώς ορισθείσα προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 23 Αυγούστου 2017 έως τις 30 Αυγούστου 2017.

Δημοσίευση: 22/08/17 3:38 ΜΜ

Close Search Window