Ανακοινώσεις|

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 77/20-06-2018 απόφασης του ΔΣ Διρφύων-Μεσσαπίων, καλεί τους κατοίκους και τους φορείς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην πλατεία Αγ. Νικολάου στη Δ.Κ. Ψαχνών, την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:00, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Ο Δήμαρχος
Διρφύων-Μεσσαπίων

Γεώργιος Ψαθάς

Δημοσίευση: 10/07/18 1:32 ΜΜ

Close Search Window