Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΔΑ

Οι Υποψήφιοι θα συμπληρώσουν την παρούσα ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

και θα την υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Δνση που αναγράφεται στην Ανακοίνωση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59.

Για να δείτε το παράρτημα της ανωτέρω  Ανακοίνωσης πατήστε εδώ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων σχετικά με τη μοριοδότηση της εμπειρίας για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ Ενημερωση 13228_24-8-2020 

για τη νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για να δείτε την ΚΥΑ52878/ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020 πατήστε εδώ ΦΕΚ Β3485_22.8.2020

Δημοσίευση: 24/08/20 12:56 ΜΜ

Close Search Window