ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

1). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΑΧΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Γιαννούτσος

Δημήτριος

Ευάγγελος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Δ.Κ

Χίος

Γεώργιος

Μιχαήλ

ΜΕΛΟΣ Σ.Δ.Κ

Δούδαλης

Αθανάσιος

Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Δ.Κ

Πριόνας

Μάριος

Αντώνιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Δ.Κ

Βαλαής

Νικόλαος

Αλέξανδρος

ΜΕΛΟΣ Σ.Δ.Κ

2). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Παπαδημητρίου

Παναγιώτης

Κωνσταντίνος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.

3). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΑΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Αργυρίου

Παναγιώτης

Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Χαλαστάρας

Ιωάννης

Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Τσάλας

Γεώργιος

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

4). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Κοτρίκλας

Ιωάννης

Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Δανέλης

Δημήτριος

Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Τσαμασφύρας

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

5). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ματράκας

Νικόλαος

Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Κατσός

Σπυρίδων

Ευάγγελος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Φραντζή

Ελένη

Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

6). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ταυρής

Σταύρος

Βασίλειος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.

7). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Κορδώνης

Στέφανος

Βασίλειος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.

8). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Γκίκας

Δημήτριος

Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Χαλαστάρας

Ευθύμιος

Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Ρουμπής

Γεώργιος

Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

9). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Σουκελής

Άγγελος

Δήμος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Ορφανός

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Σαρρής

Κωνσταντίνος

Αργύριος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

10). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΩΝΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μητσογιάννης

Δημήτριος

Ιωάννης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.

11). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Λιόλιου

Μαρία

Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Αραπογιώργης

Δημήτριος

Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Μιχαήλ-Λήμνιου

Αικατερίνη

Μιχαήλ

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

12). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Γκίκας

Κωνσταντίνος

Αντώνιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Γκίκας

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Ξύγκης

Σωτήριος

Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

13). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Γραμματικός

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Ρουμπής

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Καρατζάς

Σπυρίδων

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Close Search Window