ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ

1). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Χασάνδρας

Χρήστος

Θεόδωρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Μπελίτσος

Αναστάσιος

Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Κούκουρας

Ευάγγελος

Θεόδωρος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

2). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Παύλου

Αθανάσιος

Νικόλαος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.

3). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Λάππας

Δημήτριος

Λάμπρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.

4). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Χασάνδρας

Αθανάσιος

Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Ντελέκος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Ντρέκης

Βασίλειος

Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

5). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ντούρμας

Κωνσταντίνος

Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Μπενίσης

Δημήτριος

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Τσιριμώκος

Κωνσταντίνος

Αντώνιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

6). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Τσώκος

Αντώνιος

Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Ζώγας

Αναστάσιος

Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Κόκκινου

Αναστασία

Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

7). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Γιαπλές

Παναγιώτης

Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Γιαπλές

Γεώργιος

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Γιαπλές

Ηλίας

Χρήστος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

8). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΣΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Κύριλλος

Ευάγγελος

Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Κατσαούνης

Γεώργιος

Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Σφύρλας

Νικόλαος

Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

9). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΤΡΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Σπανός

Αγγελής

Ευάγγελος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Τσόκος

Χρήστος

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Μπασινάς

Χρήστος

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

10). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μάλλιαρης

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Πατερίτσας

Ιωάννης

Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Μωραΐτης

Χαράλαμπος

Φώτιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

11). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΣΩΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Τρίκκας

Ευάγγελος

Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Γούναρης

Κωνσταντίνος

Ευάγγελος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Γιαννουκάκος

Δήμος

Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

12). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΡΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ηλίας

Αγγελής

Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Παναγιώτου

Χρήστος

Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Κορομπίλη

Άννα

Σταύρος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

13). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Καμαριώτης

Δημήτριος

Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Βλάχος

Πέτρος

Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Παππά-Κυράνα

Αικατερίνη

Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

14). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Σίδερης

Αθανάσιος

Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Κ.

Μπακρής

Παναγιώτης

Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Μπαρώτας

Γεώργιος

Αναστάσιος

ΜΕΛΟΣ Σ.Τ.Κ.

Close Search Window