Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση που επέδειξε το κοινό κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων, δημιούργησαν πολλές προσδοκίες για ακόμη πιο αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων που σχετίζονται με αυτό.

Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπάθειας που καταβάλλουμε για να προσεγγίσουμε πιο ολοκληρωμένα το θεσμό του ΚΔΒΜ, σάς καλούμε να συμβάλετε όλοι ώστε από κοινού να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για ακόμη πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, που θα δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας Κατάλογος από Προτεινόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα οποία μπορούν μελλοντικά (ενδεχομένως και από Σεπτέμβριο) να συμπληρώσουν τον αρχικό κατάλογο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας ως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, βάσει της ζήτησης που θα προκύψει για το καθένα από αυτά, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που εσείς θα επιλέξετε!

Αυτό δηλαδή που επιχειρούμε στην παρούσα φάση είναι να ανιχνεύσουμε την πρόθεσή σας ως προς τη διάθεσή σας να παρακολουθήσετε κάποιο/κάποια από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που παρουσιάζονται στη λίστα που ακολουθεί, για να δημιουργήσουμε έναν Νέο Κατάλογο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας!

Από τον Κατάλογο των Προτεινόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας / Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, μπορείτε να επιλέξετε έως 10 Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σημειώνοντας στο τετραγωνίδιο δίπλα από το καθένα τη σειρά προτίμησής σας γι’ αυτό, με έναν αριθμό από το 1 (για το πρόγραμμα που σάς ενδιαφέρει περισσότερο) έως το 10 (για το 10ο σε σειρά προτίμησης Πρόγραμμα) ανάλογα με το εύρος των ενδιαφερόντων σας.

Ως προθεσμία υποβολής του Καταλόγου/Ερωτηματολογίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορίζεται η 15ηΙουλίου 2014. Τον Κατάλογο/Ερωτηματολόγιο με τις αριθμημένες προτιμήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε ηλεκτρονικά (kdvm906@gmail.com), είτε με fax (22280-23844). Για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως το συμπληρωμένο Κατάλογο, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 08:00-15:00 στο Γραφείο Δημάρχου που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου (Αβάντων 18, Ψαχνά).

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ως άνω συμπληρωμένων Καταλόγων/Ερωτηματολογίων θα διαβιβαστούν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ για έγκριση, ώστε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που θα εγκριθούν να ενσωματωθούν στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που ήδη παρέχει ο δήμος μας.

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση της λίστας με τα νέα προτεινόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα δεν σχετίζεται με την υποβολή Αίτησης, αλλά θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον καλύτερο προγραμματισμό της λειτουργίας του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων και, συγκεκριμένα, για την ανίχνευση της ανάγκης προσθήκης νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων βάσει του φάσματος των ενδιαφερόντων της τοπικής κοινωνίας. Αιτήσεις για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός του Σεπτεμβρίου μετά από σχετική μας Ανακοίνωση.

Παρακαλούμε κατεβάστε εδώ το Ερωτηματολόγιο – Κατάλογο των Προτεινόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας!

Δημοσίευση: 21/04/17 8:57 ΜΜ

Close Search Window