Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της μελέτης : “Υδρογεωλογική μελέτη σημείων υδροληψίας για την ύδρευση Τ.Κ. Στροπώνων”

Blog, Uncategorized, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών, Προκηρύξεις Μελετών|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 12949/28-08-2019  Πρόσκλησης... Read More → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της μελέτης : “Υδρογεωλογική μελέτη σημείων υδροληψίας για την ύδρευση Τ.Κ. Στροπώνων”

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – 1 ΜΕΛΕΤΗ... Read More → ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων με Ανταλλακτικά για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων με Ανταλλακτικά για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ INTERNET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

MEΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ OIKONOMIKH PROSFORA TEYD ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ INTERNET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συντήρηση Δικτύων και Μηχανογραφικού Κέντρου για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συντήρηση Δικτύων και Μηχανογραφικού Κέντρου για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για το έτος 2019

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για το έτος 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση, επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων και την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΜΕΛΕΤΗ 6-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση, επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων και την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Μικροβιολογικών Χημικών Αναλύσεων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Μικροβιολογικών Χημικών Αναλύσεων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Close Search Window