Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 13887/13-9-2019 Πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για συνεδρίαση των μελών αυτής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 18 2019

Διαβάστε Περισσότερα