Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο που υδροδοτεί την περιοχή Σκληρό, ενημερώνουμε τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής ότι θα προβούμε σε διακοπή νερού, από τις 09:00 έως και τις 13:00 της σήμερον, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος.

Ο Δήμαρχος

Διρφύων – Μεσσαπίων

Γεώργιος Ψαθάς

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων  προκειμένου να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση στην προμήθεια λιπασμάτων, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και τις 14-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 : 30, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβάντων 18 στα Ψαχνά, Γραφείο προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα