Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικών- υδραυλικών , ειδών υγιεινής κλπ (κλειδαριές-λουκέτα)του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικών- υδραυλικών , ειδών υγιεινής κλπ (κλειδαριές-λουκέτα)του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επισκευή Αιφνίδιας Βλάβης του οχήματος του Δήμου ΚΗΟ 7299

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΜΕΛΕΤΗ FINAL ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επισκευή Αιφνίδιας Βλάβης του οχήματος του Δήμου ΚΗΟ 7299

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100lt,660lt&360lt , για τις ανάγκες Καθαριότητας του Δήμου

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100lt,660lt&360lt , για τις ανάγκες Καθαριότητας του Δήμου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού παραλιών (ξύλινες καμπίνες-αποδυτήρια) για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού παραλιών (ξύλινες καμπίνες-αποδυτήρια) για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Close Search Window