Άρθρα Kέντρου Kοινότητας|

Παρατηρώντας καθημερινά πόσο μεγάλη είναι η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας και ότι εμφανίζεται με αποτρόπαια εγκλήματα εις βάρος των γυναικών, οφείλουμε να αγγίξουμε το θέμα αυτό με γνώμονα την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων μας.
Η κακοποίηση σε όλες τις μορφές της είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, η
ακριβής συχνότητα του οποίου δεν μπορεί να είναι γνωστή, καθώς ο
κοινωνικός στιγματισμός, η ντροπή και η ενοχή αποτρέπουν τη γνωστοποίησή
του.
Η κακοποίηση αφορά τόσο στα παιδιά, όσο και στα ενήλικα άτομα και
έρχεται σε πολλές μορφές – δεν είναι μόνο σωματική. Μπορεί να
περιλαμβάνει, επίσης, σεξουαλική, συναισθηματική/ψυχολογική, κοινωνική,
λεκτική, ψηφιακή και οικονομική κακοποίηση.
Η ενδοοικογενειακή βία ανήκει κατά κανόνα στο χώρο της αφανούς
εγκληματικότητας και αυτό γιατί εκτός από το συναίσθημα ντροπής και
ενοχής που προαναφέρθηκε, ένα πρόσθετο και δύσκολο πρόβλημα στην
ανάδειξη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας είναι η ελπίδα των
θυμάτων της βίας, ότι τα σχετικά φαινόμενα θα είναι περαστικά, ότι ο
ομαλός έγγαμος βίος ή η ομαλή συμβίωση θα αποκατασταθούν στο μέλλον,
αλλά και η απροθυμία των θυμάτων να συνεργαστούν προκειμένου να
«περισωθεί» η οικογένεια.
Το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια, αναμφίβολα είναι υπαρκτό πρόβλημα
στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, μόνο από το 2011 έως σήμερα η Ελλάδα μετράει
63 δολοφονίες γυναικών – από σύντροφο, νυν, πρώην, πατέρα κ.ο.κ.- και 27
απόπειρες.
Κάθε είδος κακοποίησης είναι σοβαρό και δεν αξίζει σε κανέναν να βιώνει
οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ!
Γραμμές στήριξης SOS:
15900 Γυναίκες θύματα βίας
210 9700814 Γραμμή SOS Δίπλα σου – Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
197 Γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας
10306 COVID
1056 Χαμόγελο του παιδιού
1107 Εθνική Γραμμή Προστασίας του Παιδιού
1031 ΟΚΑΝΑ
22213- 51826
22213-51827 Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δ. Χαλκιδέων
Χρήσιμες ιστοσελίδες:
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο παρακάτω link:

Κακοποίηση

Δημοσίευση: 30/06/21 10:14 ΠΜ

Close Search Window