Όνομα υπηρεσίας

Διαδικασία

Δικαιολογητικά

Εκτιμώμενος χρόνος

Κόστος συναλλαγής

Έντυπο Αίτησης

Πληρωμή τέλους ακαθαρίστων εσόδων 0,5% ή 5% καταστημάτων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή  μέσω fax & e-mail

1.Αίτηση

2.Δήλωση ΦΠΑ

Αυθημερόν

Ατελώς

Έντυπο Απόδοσης Δημοτικών Τελών

Πληρωμή τέλους παρεπιδημούντων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή  μέσω fax & e-mail

1.Αίτηση

2.Δήλωση ΦΠΑ

Αυθημερόν

Ατελώς

Έντυπο Απόδοσης Δημοτικών Τελών Παρεπιδημούντων

Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή  μέσω fax & e-mail

1.Αίτηση

2.Δημοτική Ενημερότητα

3.Οικοδομική άδεια σε ισχύ ή άδεια μικροεπισκευών

4.Τοπογραφική αποτύπωση που απεικονίζει την θέση και το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, ο πλάτος της οδού καθώς και τις διατάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης

5.Άδεια ΕΛ.ΑΣ.

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Ανάλογα με τα τετραγωνικά

Αίτηση Άδειας Χρήσης Πεζοδρομίου

Xρήση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από κατάστημα

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή  μέσω fax & e-mail

1.Δημοτική ενημερότητα

2.Άδεια λειτουργίας καταστήματος

3.Τοπογραφικό (αποτύπωση καθισμάτων)

Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Ανάλογα με τα τετραγωνικά

Αίτηση Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Καταστημάτων

Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή  μέσω fax & e-mail

Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος (σε περίπτωση αίτησης για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο)

Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση μη οφειλής ΤΑΠ

Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τετραγωνικών μέτρων τελών λόγω ηλεκτροδότησης

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή  μέσω fax & e-mail. Η παραλαβή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως .

1.Άδεια οικοδομής

2.Δελτίο ταυτότητας

3.Ε9

4.Αίτηση παροχής ΔΕΔΔΗΕ

5.Τυχόν υπαγωγή στον Ν.4178/2013

Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες

Ανάλογα με τα τετραγωνικά & την παλαιότητα

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Ηλεκτροδ. Ακινήτου

Υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου για χρέωση ΤΑΠ

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή  μέσω fax & e-mail

Αυθημερόν

Ατελώς

Υπεύθυνη Δήλωση μη Ηλεκτρ. Ακινήτου

Αίτηση αλλαγής τετρ. μέτρων ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή  μέσω fax & e-mail

1.Δελτίο ταυτότητας

2.Άδεια οικοδομής

3.Ε9

4.Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ

5.Τυχόν υπαγωγή στον Ν.4178/2013

Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες

Ανάλογα με τα τετραγωνικά & την παλαιότητα

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Ηλεκτροδ. Ακινήτου

Βεβαίωση μη οφειλής εισφοράς ή/και μετατροπής εισφοράς σε χρήμα

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή  μέσω fax & e-mail

1.Δελτίο ταυτότητας

2.Πίνακας υπολογισμού εισφοράς σε χρήμα θεωρημένος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης

3.Τυχόν διορθωτικές πράξεις

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Ανάλογα με τα τετραγωνικά

Αίτηση Εισφοράς

Close Search Window