Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14260/15-9-2017 Πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεωργίου Ψαθά, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.

Δημοσίευση: 15/09/17 1:23 ΜΜ

Close Search Window