Προκηρύξεις Προμηθειών|

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων  προκειμένου να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση της προμήθειας υδράσβεστου, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που να υποβάλουν προσφορές από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και τις 10-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 : 30, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβάντων 18 στα Ψαχνά, Γραφείο προμηθειών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Δημοσίευση: 4/04/18 9:45 ΠΜ

Close Search Window