Προκηρύξεις Προμηθειών|

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων  προκειμένου να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις σχετικές υπηρεσίες από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και τις 20-03-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 : 30, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβάντων 18 στα Ψαχνά, Γραφείο προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δημοσίευση: 16/03/18 2:53 ΜΜ

Close Search Window