Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα|

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων, στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, δημοσιεύει Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΩΝΒ2Ω92-ΣΚΒ

Δημοσίευση: 01/4/18 3:26 ΜΜ

Close Search Window