Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα|

Καλούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες (α. 10 του Ν.3208/2003 & του Π.Δ. 258/1985- ΦΕΚ Α 99, να δηλώσουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την επιθυμία τους, οι εκτάσεις αυτές, να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκοτόπων που θα εκπονηθούν.

Οι δηλώσεις (βλ. συνημμένο) υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας, Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα, πληροφορίες Παπαδάκης Κωνσταντίνος, τηλ. 22213 53947 ως τις 29/12/2017.

doc_20171222124854055884

Δημοσίευση: 22/12/17 12:55 ΜΜ

Close Search Window