Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα|

Σας ενημερώνουμε ότι δεν κατέστη δυνατή  η αποκατάσταση της σοβαρής βλάβης  στον ηλεκτρικό πίνακα του αντλητικού συγκροτήματος  Κοινότητας Κοντοδεσποτίου σήμερα. Καταβάλλουμε προσπάθειας για την αποκατάστασή της και την ομαλή υδροδότηση της Κοινότητας Κοντοδεσποτίου η οποία αναμένεται να γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ

Δημοσίευση: 15/12/20 5:06 ΜΜ

Close Search Window