Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα|

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

AITHΣH-XOPHΓHΣΗΣ-OIKONOMIKHΣ-ENIΣXYΣHΣ600€

Αίτηση-Δικαιούχου – Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη-δήλωση-του-Ν1599-1986-Περί-μη-μεταβολής-Ε9-1

73_ΑΠΟΦΑΣΗ_2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων  ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων  που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις ισχυρές βροχοπτώσεις (πλημμύρες)  της 8ης Αυγούστου  2020, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ένταξη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης

α) . Του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και Άτομα με Αναπηρία) που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου. (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση )
  • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης λόγω των καταστροφών στις οικίες, μπορεί να υποβληθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για τους Πολύτεκνους εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται και     Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του  Δήμου).

Για τα Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται: Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή  Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

β) Του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και/ή αντικατάστασης της οικοσκευής τους (μέχρι 6.000 ευρώ), που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
  • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
  • Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

 Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων (2ος όροφος Δημαρχείου- Κέντρο Κοινότητας)   , είτε με email (dioikisi@ddm.gov.gr, kk3@ddm.gov.gr)  (πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2228350203, 2222350243, 222283-50219, 22283-50220, 22283-50229)

   Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών , υπάλληλοι του Δήμου θα μεταβούν στην Κοινότητα Πολιτικών και στην Κοινότητα Καστέλλας  το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου , για την συμπλήρωση και παραλαβή των αιτήσεων των πληγέντων κατοίκων των ανωτέρω κοινοτήτων.

    Μετά την υποβολή των αιτημάτων, η σχετική Επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του Δημάρχου θα διενεργήσει αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωσης επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και της οικοσκευής.

    Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει ένα μήνα μετά την πλημμύρα, ήτοι 7/9/2020 .

 

Δημοσίευση: 11/08/20 11:35 ΠΜ

Close Search Window