Ανακοινώσεις|

Λόγω της υπεράντλησης νερού από τους κρουνούς για την αντιμετώπιση της υπό εξέλιξη πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου, ζητούμε την κατανόηση όλων για τα προβλήματα της επάρκειας σε νερό που μπορεί να έχουν προκύψει στις παροχές τους.

Ήδη με την υπ’ αριθμ. 5665/12-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΓΑ465ΧΘ7-Γ7Σ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων του Δήμου μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, καθώς καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε η φωτιά να μπορέσει να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Και πράγματι, σήμερα, είμαστε σε θέση να πούμε με ασφάλεια πως ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί. Καθίσταται ωστόσο αναγκαία η σύνεση και η κατανόηση όλων ως προς τα προβλήματα υδροδότησης που είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζουν, αφού προέχει η πλήρης εξάλειψη του κινδύνου της αναζωπύρωσης. Σύμφωνα, δε, με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιθανότατα τα ανωτέρω προβλήματα θα έχουν αποκατασταθεί πριν το απόγευμα της σήμερον. 

Ο Δήμαρχος
Διρφύων – Μεσσαπίων
Γεώργιος Ψαθάς

Δημοσίευση: 13/08/18 9:56 ΠΜ

Close Search Window