Ανακοινώσεις|

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 11592/31-7-2017 και 12766/22-8-2017 Ανακοινώσεων σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13310/31-8-2017 Ανακοίνωση του Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, κ. Γεωργίου Ψαθά, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται οριστικώς η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 14:00.

Δημοσίευση: 31/08/17 10:33 ΠΜ

Close Search Window