Ανακοινώσεις|

ΣYMΦΩNA ME ENHMEPΩΣH TOY EOΔY , KAI ΣTHN ΣYNEXEIA THΣ ΣHMEPINHΣ MAΣ ΠPΩINHΣ ANAKOINΩΣHΣ, TO MOPIAKO TEΣT ΣTO OΠOIO YΠEBΛHΘH O IATPOΣ ΠOY EKTEΛEI EΦHMEPIEΣ ΣTO KY ΨAXNΩN HTAN ΘETIKO ΣE COVID-19. OI ΣTENEΣ EΠAΦEΣ TOY IATPOY ΣE ΓENOMENA TEΣT BPEΘHKAN APNHTIKEΣ ΣTON IO. ΠPΩINEΣ ΩPEΣ ΣHMEPA 1H ΔEKEMBPIOY EKTEΛEΣΘHKE AΠOΛYMANΣH ΣE OΛOYΣ TOYΣ XΩPOYΣ TOY KY ΨAXNΩN TO OΠOIO KAI ΛEITOYPΓEI AΣΦAΛΩΣ XΩPIΣ ΠPOBΛHMATA. O IATPOΣ EXEI AΠAΛΛAXΘEI AΠOBXΘEΣ TΩN KAΘHKONTΩN TOY KAI EINAI ΣE KΣPANTINA. ΣTO ΣΠITI TOY.
ΠPOTPEΠOYME OΛOYΣ TOYΣ ΠOΛITEΣ NA AYTOΠEPIOPIZONTAI ΣTIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ TOYΣ EKTEΛΩNTAΣ TIΣ AΠAPAITHTEΣ KAI NA ΠAPAMENOYN IΔIAITEPA ΠPOΣEKTIKOI ΣTIΣ EΠAΦEΣ TOYΣ. ΠAPAMEINETE AΣΦAΛEIΣ ΓIA NA EIMAΣTE OΛOI YΓIEIΣ

Δημοσίευση: 1/12/20 10:18 ΜΜ

Close Search Window