Ανακοινώσεις|

 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), που ανακοινώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και σύμφωνα με το πληροφοριακό γράφημα που παραθέτει με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος προς ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη δράση, εφιστάται η προσοχή των τελευταίων καθώς την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, ολοκληρώνεται η 2η Περίοδος Υποβολής Προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» στο 801 11 36 300 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 9.00 έως τις 17.00.

Δημοσίευση: 10/9/17 12:40 ΜΜ

Close Search Window