Ανακοινώσεις|

Ο ήπιος χειμώνας που παρήλθε, σε συνδυασμό με τη θερινή περίοδο την οποία διανύουμε, έχουν επηρεάσει αισθητά πλέον την επάρκεια του Δήμου μας σε αποθέματα νερού, με αποτέλεσμα γεωτρήσεις που υδροδοτούν Κοινότητες του Δήμου μας να παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση και το ισοζύγιο του νερού να βαίνει ελλειμματικό.

Ως εκ τούτου, οι τμηματικές ολιγόωρες διακοπές νερού στις οποίες οφείλουμε να καταφύγουμε ως δημοτική αρχή καθίστανται αναπόφευκτες, με την προϋπόθεση βεβαίως της έκδοσης σχετικής ενημέρωσης με κάθε δυνατό μέσο.

Εξίσου επιβεβλημένες, ωστόσο, κρίνονται η κατανόηση και η προσωπική συμβολή όλων των δημοτών και κατοίκων του Δήμου. Η άσκοπη χρήση του νερού, όπως ο καθαρισμός των αυλών και το αυθαίρετο πότισμα, το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν ακόμη περισσότερο το ήδη υφιστάμενο πρόβλημα. Επομένως, η συνετή χρήση του από όλους και αποκλειστικά για τις άκρως απαραίτητες καθημερινές ανάγκες κρίνεται άκρως αναγκαία -τουλάχιστον μέχρι το πέρας του καλοκαιριού- διότι μόνον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε επαρκή ποσότητα νερού για το σύνολο των νοικοκυριών όλων των Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως η αρχή της ισότητας επιτάσσει.

Ο Δήμαρχος
Διρφύων – Μεσσαπίων
Γεώργιος Ψαθάς

Δημοσίευση: 2/08/18 3:52 ΜΜ

Close Search Window