Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των πολιτών του και θέτοντας ως κύριο στόχο τη διευκόλυνσή τους, προσφέρει τη διενέργεια ψυχομετρικών εργαλείων (κλίμακες νοημοσύνης και ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών για άτομα ηλικίας 6 – 90 ετών και κλίμακες συναισθηματικής και συμπεριφορικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων) από την ειδικά εκπαιδευμένη Ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας, κα. Νικολαΐδη Ελένη. Βάσει αυτού προχώρησε στην απόκτηση του Συστήματος ΣΑΕΒΑ, της Πέμπτης έκδοσης της Κλίμακας Νοητικής Αξιολόγησης για Παιδιά Wechsler (WISC-V) και της Τέταρτης έκδοσης της Κλίμακας Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler (WAIS-IV), συνολικής δαπάνης 3455,99€.

            Το ΣΑΕΒΑ ή αλλιώς Σύστημα Achenbach έχει ως κύριο στόχο την ανίχνευση συναισθηματικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών προβλημάτων παιδιών ηλικίας 6 – 18 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εντοπίζεται μια δυσκολία στην καθημερινότητα του ατόμου προκειμένου να λάβει άμεση παρέμβαση από τον ψυχολόγο, τον ψυχίατρο ή τον κοινωνικό λειτουργό.

            Η Κλίμακα Νοητικής Αξιολόγησης για Παιδιά Wechsler (WISC-V) είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη κλίμακα παγκοσμίως για τη μέτρηση της νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας 6 – 16 ετών, παρέχει στον ψυχολόγο τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών εν γένει.

            Η Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler (WAIS-IV) αποτελεί ένα κλινικό εργαλείο με σκοπό την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων ηλικίας 16 – 90 ετών. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ακαδημαϊκής και νευροψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου, την εύρεση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας καθώς και τις νοητικές δυνατότητες και αδυναμίες του ατόμου .

            Η απόκτηση των εργαλείων αυτών προτάσσουν το Δήμο μας σε ένα περιβάλλον που σέβεται και θέτει ως προτεραιότητα τις ανάγκες των πολιτών του.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΑΦΕΝΔΡΑ ΣΟΦΙΑ

Ψυχομετρικά_compressed

 

Δημοσίευση: 8/12/23 3:30 ΜΜ

Close Search Window